เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ติดตามเราบน FACEBOOK

วิธีทำบุญ

 
 
"เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักษิณาทาน ชื่อว่าจะมีผลน้อย ย่อมไม่มี"
"บุญเป็นชื่อของความสุข โจรลักไปไม่ได้"
" ไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญน้อย บุญจักไม่มาถึง แม้หม้อน้ำย่อมเต็มด้วยหยดน้ำที่ตกลงมา ฉันใด  
ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญ ฉันนั้น"
 
ร่วมทำบุญเพื่อสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรม ทุกวันอาทิตย์ตลอดปี
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ วัดยานนาวา 
 
 
รายการทำบุญ
          ๑. ร่วมทำบุญเพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าน้ำ-ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าอาหารวันอาทิตย์ อาทิตย์ละ ๖,๐๐๐ บาท (ผู้เข้าปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ประมาณ ๒๐๐ คน) ชื่อบัญชี วัดยานนาวา(เพื่อการปฏิบัติธรรม) เลขที่บัญชี 242-031770-9 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางรัก
 
          ๒. ร่วมจารึกชื่อจารึกบุญเพื่อตั้งกองทุนปฏิบัติธรรม เพื่อนำดอกผลมาใช้เพื่อความมั่งคงของพุทธศาสนา บริจาคครบ ๑๐,๐๐๐ บาท จะได้รับการจารึกชื่อไว้ในห้องปฏิบัติธรรมตลอดไป  ชื่อบัญชีวัดยานนาวา (ตั้งกองทุนปฏิบัติธรรม)  เลขที่บัญชี 242-2-06385-5  ประเภทฝากประจำ ๓ เดือน ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางรัก
 
 
วิธีทำบุญ
          ๑. บริจาคด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๒ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ทุกวันพุธ-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์-วันอังคาร)
 
          ๒. โอนเข้าบัญธนาคารตามเลขที่บัญชีข้างต้น แล้วส่งใบ pay in มาที่หมายเลข 02-212-6568 หรืออีเมล์ bhavanatoday@yahoo.com แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรต่อไป 
 
          ๓. เช็คธนาคารหรือเช็คเงินสด สั่งจ่ายวัดยานนาวา (เพื่อการปฏิบัติธรรม) หรือ วัดยานนาวา (ตั้งกองทุนปฏิบัติธรรม)
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
     สำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา โทรศัพท์ 02-212-6567 โทรสาร 02-212-6568  ทุกวันพุธ-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์-วันอังคาร) อีเมล์ bhavanatoday@yahoo.com  facebook : สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา 
 

         

Copyright : 2013 www.bhavanatoday.org
Design & Developer By Cw.in.th