เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ติดตามเราบน FACEBOOK

ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์พัฒนาจิตสำหรับเยาวชน

"หลักสูตรพัฒนาจิตสำหรับเยาวชนต้นกล้าความดี"

..เยาวชนคือต้นแบบของความดี...

...หากเราอยากให้ลูกเป็นคนดี แต่เราไม่ปลูกฝังความดี แล้วเขาจะเป็นคนดีได้อย่างไร...

...ปลูกต้นไม้ใหญ่ใช้เวลาหลายสิบปี ๑ ทายาทที่ดีต้องอดทนและรอคอย...

...หาเงินให้ลูกได้ใช้ แต่อยากลืมหาเวลาให้กับลูก...

...ความรักความสามัคคีความปรองดองจะไม่มี ถ้าไม่รีบสร้างความรูัสึกดีไว้กัน...

...ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น คือยากระตุ้นที่ไม่มีวันหมดอายุ...

 

สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าวัดวันอาทิตย์ เพื่อปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสขุ

เมื่อท่านมาวัด อย่าลืมชวนลูกหลานมาด้วย ๑ คนนำ ๑ คนตาม

ขอเชิญลูกหลานเยาวชนชายหญิง อายุ ระหว่าง ๖-๑๒ ขวบ เข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกสมาธิ พัฒนาสติ เจริญปัญญา ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม (ช่วงเข้าพรรษา) เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๒ วัดยานนาวา

เริ่มวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นี้้

กิจกรรมประกอบด้วย
- การฝึกมารยาทไทย การหัดกราบพระอย่างถูกวิธี
- การฝึกสวดมนต์, สวดสรภัญญะ
- การเดินจงกรม -นั่งสมาธิ -นอนสมาธิ
- ฟังนิทานธรรมจากพี่เลี้ยงจิตอาสา
- การฝึกให้เยาวชนมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะ
- และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการทำความดีสำหรับเยาวชน

หมายเหตุ
- ไม่ต้องค้าง ไม่ต้องสมัครล่วงหน้า มาได้ทุกวันอาทิตย์
- ใส่ชุดขาวหรือชุดสุภาพ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๒-๖๕๖๗

22 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:47:33 น.
Copyright : 2013 www.bhavanatoday.org
Design & Developer By Cw.in.th