เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ติดตามเราบน FACEBOOK

ร่วมทำบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนตลอดปี ๕๙

       วันอาทิตย์ เป็นวันครอบครัว เป็นวันที่พ่อแม่ลูกได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกัน เป็นวันแห่งความสุขที่ครอบครัวจะได้ร่วมกิจกรรมทำความดีให้กับตนเอง เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีแก่ครอบครัว 

       สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพระในวันอาทิตย์ต้นเดือน เดือนละ ๑ ครั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อแม่ลูกและครอบครัวได้ร่วมกันส่งสมบุญสร้างบารมีให้แก่ตัวเองและครอบครัว ผู้ใดเกิดในเดือนนี้ ปีนี้ หรือในวันใดก็ตาม หรือวันครบรอบวันแต่งงาน วันครบรอบทำบุญให้บรรพบุรุษ หากท่านต้องการความสะดวกสบายและมีญาติธรรมมาร่วมทำบุญด้วยกัน โดยไม่เลือกเพศหรือวัย แต่เพียงเพราะเรามีใจใฝ่ในบุญเหมือนกัน ขอเชิญมาร่วมทำบุญกันได้ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ขั้น ๒ วัดยานนาวา ตามตารางในแต่ละเดือน ดังนี้

 • วันอาทิตย์ที่  ๗ กุมภาพันธ์
 • วันอาทิตย์ที่  ๖ มีนาคม
 • วันอาทิตย์ที่  ๓ เมษายน
 • วันอาทิตย์ที่  ๘ พฤษภาคม
 • วันอาทิตย์ที่  ๕ มิถุนายน
 • วันอาทิตย์ที่  ๓ กรกฏาคม
 • วันอาทิตย์ที่  ๗ สิงหาคม
 • วันอาทิตย์ที่  ๔ กันยายน
 • วันอาทิตย์ที่  ๒ ตุลาคม
 • วันอาทิตย์ที่  ๖ พฤศจิกายน
 • วันอาทิตย์ที่  ๑๘ ธันวาคม   

 

 • สถานที่ประกอบพิธี  อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๒ วัดยานนาวา โทรศัพท์ ๐-๒๑๒-๖๕๖๗
 • ​ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ตามกำหนดการ ดังนี้
  เวลา ๐๙.๓๐ น.  พร้อมกัน ณ ห้องพิธี (เมื่อมาถึงโปรดสำรวมกาย วาจา ใจ ไม่รบกวนผู้อื่น                            นั่งภาวนารอเวลาอันสมควร)
  เวลา ๑๐.๐๐ น.   - คณะสงฆ์เข้าสู่ห้องพิธี (ทุกคนนั่งประนมมือถวายการต้อนรับพระสงฆ์)                              - เจ้าหน้าที่นำกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกัน
                          - ประธานผู้นำบุญในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                          - เจ้าหน้านำกราบบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล
                         - ประธานสงฆ์ให้ศีล
                          - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
                          - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
                          - พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสุก อาหารแห้ง
                          - เจ้าหน้านำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                          - เจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนร่วมถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
                          - ประะธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาทาน
                          - คณะสงฆ์อนุโทนา / พุทธศาสนิกชนกรวดน้ำรับพร
                          - เจ้าหน้าที่นำกล่าวลาพระรัตนตรัย
                          - ประธานสงฆ์ประพหรมน้ำพระพุทธมนต์
                          - ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์
                          - รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี
  เวลา ๑๓.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์          

สิ่งของที่ควรนำมาทำบุญ

 • ข้าวสุกสำหรับใส่ในบาตร
 • อาหารปรุงสำเร็จสำหรับเตรียมถวายเป็นภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
 • อาหารแห้งทั่วไป
 • น้ำดื่มแบบถ้วยหรือขวด เพื่อใช้ในโครงการปฏิบัติธรรม
 • เครื่องดื่มแบบชงสำเร็จรูปทุกชนิด
 • กระดาษชำระชนิดม้วน หรือแบบกล่องเพื่อใช้ในโครงการปฏิบัติธรรม
 • หรือสิ่งของอื่นที่สมควรแก่สมณะและเป็นประโยชน์ต่อโครงการปฏิบัติธรรม 

          ท่านที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพทำบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน แจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๒-๖๕๖๗
 

ขออนุโมนาบุญทุกท่าน
สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ วัดยานนาวา 

29 มกราคม 2559 เวลา 07:13:21 น.
Copyright : 2013 www.bhavanatoday.org
Design & Developer By Cw.in.th