เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ติดตามเราบน FACEBOOK

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตและการทำงานที่เป็นสุข

 

     หลักสูตรปฏิบัติธรรมสั้นๆ แต่เรียบง่าย เหมาะสำหรับผู้ต้องการปลีกวิเวก งดเว้นจากโลกภายนอก เข้าสู่โลกแห่งความสันติสุข ตลอดระยะเวลาการอบรม (ตามตารางหลักสูตร) ทั้งระยะ ๓ วัน ๒ คืน หรือ ๗ วันเข้ม โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข เพื่อการเตรียมตัวในการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทุกลมหายใจ

     ผู้ปฏิบัติธรรมต้องสมัครล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ และยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
     วันแรกลงทะเบียน เวลา ๐๗.๐๐ น. วัดสุดท้ายปิดการอบรม ๑๑.๐๐ น.

กำหนดการประจำวัน
     ๐๔.๐๐ น.              ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

     ๐๔.๓๐-๐๖.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
     ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.    สวดมนต์/ฟังธรรม
     ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.
    มีสติรับประทานหารเช้า
     ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม (เดินงจงกรม-นั่งสมาธิ)
     ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.    มีสติรับประทานอาหารเพล /มีสติพักผ่อนอิริยาบถย่อย
     ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.    ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรม/นั่งสมาธิ)
     ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.    ฟังธรรม/สอบอารมณ์
     ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.    มีสติพักดื่มน้ำปานะ
     ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
     ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.    มีสติพักอาบน้ำ/พักดื่มน้ำปานะ
     ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.    สวดมนต์
     ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.    ฟังบรรยายธรรม
     ๒๐.๒๐๐-๒๑.๐๐ น.  ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
     ๒๑.๐๐ น.              พักผ่อนนอนหลับอย่างมีสติ

หมายเหตุ   กำหนดการในแต่ละวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   

 

1 เมษายน 2560 เวลา 06:43:20 น.
Copyright : 2013 www.bhavanatoday.org
Design & Developer By Cw.in.th