เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ติดตามเราบน FACEBOOK

ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข

       ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก และปัญหาสังคม การเมือง ปัญหาเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติทั้งหลาย ทำให้ทุกชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ทำให้เกิดความเครียด ความทุกข์ ความกังวลใจ และขาดที่พึ่งทางจิตใจ

       สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ วัดยานนาวา สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ศูนย์กลางแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมใจกลางเมือง ที่มีความสะดวกในการเดินทาง ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์โครงการ
       ๑. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
       ๒. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในสถาบันครอบครัวและสถาบันชาติ
       ๓. เพื่อปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามให้กับคนในสังคม
       ๔. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
       ๕. เพื่อส่งเสริมใ้หเกิดความสุขภาวะแบบองค์รวมของคนในชาติ

กำหนดการประจำวันอาทิตย์
         
๑๒.๐๐ น.     ลงทะเบียน
         
๑๓.๐๐ น.     สวดมนต์
        
๑๓.๓๐ น.     สมาทานศีล ฟังธรรม
        
๑๔.๓๐ น.     ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
         
๑๕.๓๐ น.     พักรับประทานอาหารว่าง
        
๑๖.๐๐ น.     ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
         
๑๗.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
         
๑๘.๐๐ น.     สวดมนต์ ถวายสังฆทาน กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

ระเบียบการ

  • มาปฏิบัติธรรมได้ทันที ไม่ต้องจองล่วงหน้า
  • หากสัปดาห์ใดมีการงด ทางวัดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ (โปรดสอบถามล่วงหน้า)
  • โปรดแต่งกายด้วยชุดขาวสุภาพ หรือเสื้อยีดสีขาว กางเกงสีสุภาพ
  • ขณะอยู่ในห้องปฏิบัติธรรม งดพูด งดคุย งดการใช้โทรศัพท์ตลอดเวลา
  • เมื่อเข้าห้องปฏิบัติธรรม โปรดสำรวมกาย วาจาใจ มีสติ นั่งภาวนารอเวลาอันสมควร ไม่ส่งเสียงรบกวนสมาธิของผู้อื่น 
  • ขณะสอนธรรมนำปฏิบัติ ให้ตั้งใจฟังหรือปฏิบัติตามด้วยความเคารพเลื่อมใส
  • การรับประทานอาหารว่าง โปรดเอื้อผู้บริการและผู้อื่นที่มาร่วมปฏิบัติธรรม 
  • โปรดบำรุงค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าอาหาร หรือทำบุญรายการอื่นๆ ตามเห็นสมควร
  • โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบในบริเวณสถานปฏิบัติธรรม
  • ต้องการเป็นเจ้าภาพอาหารว่าง และน้ำปานะประจำวันอาทิตย์ อาทิตย์ละ ๖,๐๐๐ บาท โปรดติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงานสำนักปฏิบัติธรรม

​ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

    โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๒-๖๕๖๗
    อีเมล์ bhavanatoday@yahoo.com,
    facebook : สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา

 

       

22 พฤษภาคม 2557 เวลา 05:19:58 น.
Copyright : 2013 www.bhavanatoday.org
Design & Developer By Cw.in.th