เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ติดตามเราบน FACEBOOK

พิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล วันอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ทุกวันอาทิตย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดปี ๒๕๖๐ ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๒ วัดยานนาวา ด้วยบรรกาศอันเงียบสงบ เรียบง่าย ได้บุญ ได้นั่งสมาธิ ฟังธรรม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

 • ภาคเช้า ขอเชิญรับฟังบรรยายธรรมและนั่งสมาธิ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.
 • พิธีตักบาตรข้าวสุก และอาหารแห้ง ผู้ร่วมพิธีนำอาหารสุกมาร่วมเลี้ยงเพลได้ทุกชนิด
 • พิธีถวายมหาสังฆทาน ภัตตาหาร และสิ่งของที่ใช้ในโครงการปฏิบัติธรรม
 • ภาคบ่าย ไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล เริ่ม ๑๓.๐๐ น.
 • รับฟังบรรยายธรรมจากพระเถระที่มีชื่อเสียง เริ่มเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 • สอนธรรม นำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ) เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 • พักดื่มน้ำปานะและอาหารว่าง ๓๐ นาที
 • สอนธรรม นำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ) เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
 • สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น.
 • พิธีถวายผ้าไตรจีวรเป็นมหาสังฆทาน ถวายสิ่งของที่จำเป็นในโครงการปฏิบัติธรรม 
 • กรวดน้ำ-รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับบุญ ตามรายการดังนี้

 • พิธีทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรวันอาทิตย์ต้นเดือน พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เวลา ๑๐.๐๐ น. (รับเป็นเจ้าภาพพิธีในภาคเช้า)
 • พระสงฆ์เถระมาบรรยายธรรมจากในวัดหรือนอกวัด จำนวน ๑ รูป  เวลา ๑๓.๓๐ น. (เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา)
 • เจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรเป็นสังฆทาน จำนวน ๑๐ รูป 
 • เจ้าภาพอาหารน้ำปานะปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ช่วงบ่าย (ทุกวันอาทิตย์)

ผู้มีจิตศรัทธา แจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๒ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๒-๖๕๖๗ ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์-อังคาร)  

Copyright : 2013 www.bhavanatoday.org
Design & Developer By Cw.in.th